top of page
  • pulsenavtoten

Politikontroller avslører flere lovbrudd og førerkortbeslagUtrykningspolitiet gjennomførte en rekke kontroller torsdag, og mange bilister måtte se seg om etter en lettere lommebok. To bilførere mistet til og med retten til å kjøre videre da de ble fratatt førerkortet.


Den første føreren mistet førerkortet på grunn av altfor høy fart, mens den andre mistet det på grunn av en fartsovertredelse som resulterte i for mange prikker på førerkortet.


På Gjøvik gjennomførte politiet kontroller langs fylkesvei 33 ved Rambekk, hvor fartsgrensen er 50 kilometer i timen. Ti førere mottok forenklet forelegg og vedtok dette på stedet, mens en fører valgte å ikke vedta boten og vil derfor bli anmeldt. Den høyeste målte hastigheten her var 63 kilometer i timen.


I Lena, Østre Toten, ble det også gjennomført kontroller i en 60-sone langs Kolbuvegen. Her mottok fem førere forenklet forelegg. Én fører ble imidlertid anmeldt for å ha kjørt i hele 109 kilometer i timen, langt over grensen for førerkortbeslag.

1 view0 comments

Comments


bottom of page