top of page
  • pulsenavtoten

Politikere i Vestre Toten samlet i ekstraordinært møte for å takle utfordringer i arbeidsmiljøetTirsdag samlet politikere fra Vestre Toten seg til et ekstraordinært møte initiert av KS for å takle det anstrengte arbeidsmiljøet i kommunen.


Målet var å overkomme partipolitiske forskjeller og utvikle en samlet strategi for kommunen.


Sentrale temaer inkluderte behovet for åpen dialog og gjensidig respekt på tvers av politiske skillelinjer.


Med håp om varige forbedringer og styrket tillit, står samarbeidet nå ved et avgjørende veiskille, ifølge Oppland Arbeiderblad.

0 views0 comments

Comments


bottom of page