top of page

Politiet stoppet bilist i Vestre Totenveg: Spyttprøve avslørte narkotikapåvirkningEn formiddag i fjor sommer ble en bilist stanset av politiet iVestre Totenveg. Da politiet ba om en spyttprøve, ga den utslag. Det ble avslørt at familiefaren hadde brukt hasj kort tid før han satt seg bak rattet.


Ruspåvirkningen førte til at saken ble tatt videre i rettssystemet. Nylig måtte mannen møte for en tingrettsdommer, hvor han innrømmet sin forseelse. Analyser viste at han var påvirket tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille.


Straffen ble fastsatt til en bot på 20.000 kroner og en betinget fengselsstraff på 15 dager, med en prøvetid på to år. Dommeren vurderte at det var skjerpende omstendigheter at kjøringen skjedde i tettbygd strøk og på et tidspunkt med normal trafikk.


Mannen, som er i 40-årene, uttrykte bekymring for hvordan han skulle klare seg uten førerkortet i 12 måneder. Han argumenterte med at dette ville påvirke hans daglige arbeid, som involverer mye bilkjøring. Videre nevnte han at han også må kunne kjøre bil på grunn av et sykt barn.


Retten forsto situasjonen, men bemerket at mannen måtte ringe etter ambulanse eller drosje hvis barnet ble sykt. Tap av førerretten ville naturligvis medføre praktiske vansker, men det var nødvendig for sikkerheten på veiene.


Mannen har fortsatt førerkortet inntil dommen er rettskraftig, men når de 12 månedene har gått, må han avlegge ny førerprøve før han får tilbake førerretten.

5 views

Comments


bottom of page