top of page
  • pulsenavtoten

Politiet i Innlandet melder om en fredelig natt til 17. maiPolitiet i Innlandet rapporterer om en rolig natt til 17. mai, noe som markerer en avvikende trend fra tidligere år da festbråk og klager har vært vanlig.


Operasjonsleder Haagen Løvseth informerer om at natten har vært relativt fredelig, sammenlignet med tidligere års natt til 17. mai. Sammenlignet med en vanlig lørdagskveld har aktiviteten vært lav, og det har ikke vært noen hendelser å rapportere om fra Toten.


På Gjøvik måtte politiet håndtere noen enkelttilfeller av truende oppførsel og utagering, men det var ingen større episoder å rapportere om. Til tross for noen mindre forstyrrelser, ble natten generelt sett betraktet som rolig og forberedelsene til 17. mai-feiringen kunne gå sin gang uten større problemer.

0 views0 comments

Comments


bottom of page