top of page

Pizzabakeren på Fastland åpner endelig 22. mai


foto: radio toten.


Etter mye venting og utsettelser har Pizzabakeren endelig satt en dato for åpningen av deres nye avdeling på Fastland. Det er Roger Johansen, eier av flere avdelinger i distriktet, som bekrefter nyheten og forteller at gjestene nå kan glede seg til å nyte pizza i tillegg til det vanlige kiosk-tilbudet.


Planene om en kommende uteservering blir imidlertid satt på vent for å ikke forstyrre den kommende sesongen for både kiosk- og pizzasalg.


"Vi kan ikke begynne uten godkjenning fra kommunen og vil ikke grave på sommeren. Det blir forhåpentligvis igangsatt når 'tæla' går neste år," sier Johansen.


Han understreker at prosessene har tatt tid, spesielt fordi kommunen eier tomten og det må søkes om fradeling for at Pizzabakeren skal få utvide festearealet.


Johansen har god erfaring med Pizzabakeren-avdelinger lokalt, spesielt i Hunndalen, som ble utnevnt til den beste av kjedens 203 restauranter i 2022.


"Vi driver godt i Hunndalen, men ser samtidig at vi har lite kunder i Gjøvik sentrum og i Nordbyen. Det ønsker vi å gjøre noe med nå," sier Johansen.


Han gleder seg til å tilby solsøkende gjøvikensere et nytt tilbud på Fastland og inviterer alle til å benytte seg av sitteplassene som blir satt opp på den kommende uteserveringen.

"Folk kan spise vår pizza eller egen matpakke der. Da kan folk komme seg unna sola og gresset for å nyte maten sin," håper Johansen.


Roger Johansen, eieren bak flere Pizzabakeren-avdelinger i distriktet, inkludert den velkjente restauranten i Hunndalen og på Raufoss, står fast på sine prinsipper når det gjelder alkoholservering på Fastland.


"Nei, det er helt uaktuelt. Fastland er et lavterskeltilbud for barn og familier. Det er mer naturlig med alkoholservering på Raufoss fordi det er mer restaurant," svarer Johansen kontant på spørsmålet om det er aktuelt å søke om skjenkebevilling for avdelingen på Fastland.


Selv om han har fått innvilget skjenkebevilling for restauranten på Raufoss, er han tydelig på at Fastland har en annen atmosfære som ikke egner seg for alkoholservering.


Johansen setter pris på det gode samarbeidet med organisasjoner som "Fastlands venner" og understreker viktigheten av å opprettholde et tilbud som er tilgjengelig for alle.

"Vi vil ikke ekskludere noen for å tjene penger," legger Johansen til, og understreker dermed at Fastland fortsatt vil være et sted for familier og barn å nyte et godt måltid uten alkoholinnslag


skriver oa.no

30 views

Comentários


bottom of page