top of page
  • pulsenavtoten

Partiene i Innlandet enige om å styrke bussrutene på søndager og helligdagerArbeiderpartiet, Høyre, PP, og MDG i Innlandet har kommet til enighet om å investere 3,5 millioner kroner for å gjeninnføre bussruter på søndager og sikre bussens tilgjengelighet også på helligdager. Disse midlene er hentet fra et mindreforbruk.


"Det er viktig for oss at flere velger miljøvennlige alternativer, spesielt i byene hvor mange bor. Derfor må bussen være et attraktivt og tilgjengelig alternativ," sier Iselin Vistekleiven (Ap), leder av hovedutvalget for samferdsel i Innlandet.


Vistekleiven påpeker at det er begrenset hva de kan oppnå på fylkesnivå med de tilgjengelige midlene, men håper at Mjøsbyene vil bli inkludert i den statlige tilskuddsordningen for mindre byområder. Dette vil muliggjøre ytterligere satsing på kollektivtilbud for å fremme miljøvennlig reiseatferd.


Regjeringens nylige lansering av den nasjonale transportplanen for perioden 2025-2036 inkluderte ikke Mjøsbyene i tilskuddsordningen for mindre byområder. Dette mener Vistekleiven er bekymringsfullt med tanke på Norges klimamål.


"Mjøsbyene er den største byregionen i Norge som har forpliktet seg til nullvekstmålet i persontrafikken, men får ikke statlig støtte. Dersom vi ikke lykkes med omstillingen, vil ikke regjeringen nå sine mål," sier hun.


For å bekjempe økningen av biltransporten og bidra til å nå regionale og nasjonale klima-, trafikksikkerhets- og transportmål, vil bussrutene styrkes betydelig.


De nye rutene forventes å være operative i løpet av mai. Det er også planlagt å kjøre buss på første pinsedag og første juledag i 2024. Dette gjelder alle rutene i fylket, med muligheter for lokale tilpasninger når det gjelder bevegelige helligdager.

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page