top of page
  • pulsenavtoten

Onsdag var Uniform på Jobben dagen for 40 000 HV soldater.


Knut Sigurd Skrindo mente det var viktig å holde slike markeringer. bilde privat.


Heimevernets soldater blei Onsdag 6. desember oppfordret til og ta på seg uniformen å bli med på kampanjen uniform på jobben dagen.


Dette er fjerde- gang den frivillige kampanjen arrangeres.


– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Hensikten med Uniform på jobben-dagen er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Frode Ommundsen, som er sjef for HV.


Vi tok en prat med Knut Sigurd Skrindo som er Sanitets- korporal i HV05 og til daglig jobber for Tellus Mohagen bil Service a/s på Jaren. Han hadde tatt på seg uniformen sin før han gikk på jobb onsdag.
8 views0 comments

Comentarios


bottom of page