top of page
  • pulsenavtoten

Ny ladestasjon for tunge kjøretøy på ReinsvollDet er stor trafikk av tunge kjøretøy langs riksveg 4, og dette har ført til et behov for bedre ladeinfrastruktur.


Fastcharge AS har nå fått innvilget støtte fra Enova til å etablere en ladestasjon for tunge kjøretøy på Reinsvoll. Dette er en del av en større satsing hvor 11 norske selskaper samlet har mottatt 120 millioner kroner i støtte fra Enova for å bygge ladestasjoner for tunge elektriske kjøretøy.


Enova har totalt innvilget støtte til 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkter langs norske riksveger, inkludert riksveg 4. Første tildeling i desember 2023 dekket 17 ladestasjoner, og med den siste runden øker totalen betydelig til 42 ladestasjoner.


Dekker sentrale strekninger

Prosjektene som nå har fått støtte vil bidra til å fulldekke sentrale strekninger i Sør-Norge, som E134 og E39, for elektrisk langtransport innen 2025. Det vil også bli bygget nye ladeanlegg i steder som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø.


– God tilgang på ladestasjoner for tunge kjøretøy er avgjørende for at elektriske lastebiler skal være et attraktivt alternativ for transportaktører i Norge. Den nye tildelingen fra Enova sikrer at dette behovet dekkes i en større del av landet, noe som er viktig for at Norge skal nå sine klimamål, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.


Viktig signal

Vegtrafikken står for nesten en femtedel av Norges klimagassutslipp, med tunge kjøretøy som bidrar til omtrent halvparten av disse. Ifølge Enova er denne tildelingsrunden et viktig signal om en kommende utslippsfri lastebilnæring.


– Det er svært oppløftende for norske klimamål at nettverket av ladestasjoner nå utvides og tettes rundt omkring i landet. Denne søknadsrunden viser at aktørene har stor tro på markedet for ladeanlegg for tungtransport, noe som lover godt for en rask overgang til nullutslippskjøretøy. Nå blir det enklere for flere sjåfører å velge grønt, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.


Massivt løft

Dette er den andre tildelingen i støtteprogrammet fra Enova. Bare for ett år siden var infrastrukturen for lading av tunge kjøretøy i Norge lite utviklet. Siden da har 235 ladepunkter langs norske veger mottatt støtte fra Enova. Satsingen på underveislading kommer i tillegg til støtte for bedriftslading og tunge nullutslippskjøretøy.


– Vi intensiverer vår støtte til tungtransporten. Bare i løpet av den siste måneden har Enova tildelt 47,5 millioner kroner til etablering av 134 nye bedriftsladere og 136,5 millioner kroner til selskaper som skal bytte ut sine fossildrevne kjøretøy med nullutslippskjøretøy. Omstillingen er i full gang, sier Nakstad.


Kritisk for klimamålene

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård understreker viktigheten av å kutte utslippene fra tungtransporten for å nå Norges klimamål.


– Jeg er veldig glad for at Enovas støtteprogram nå gir muligheter til så mange gode prosjekter, og at vi kan få en robust ladeinfrastruktur på plass over hele Norge. Dette gir forutsigbarhet i det grønne skiftet for tungbiltransporten, sier samferdselsministeren.

Statsråden påpeker at midlene fra Enova kommer i tillegg til regjeringens tungbilpakke i Nasjonal transportplan (NTP).

13 views0 comments

Comments


bottom of page