top of page
  • pulsenavtoten

Ny konsernsjef og daglig leder hos Toten Transport fra høsten avToten Transport kunngjorde tirsdag at de fra høsten av vil få en ny konsernsjef og daglig leder. Styrelederen uttrykker stor tilfredshet med ansettelsen.


Frank Stølan vil fra september lede det anerkjente transportselskapet videre. "Vi hadde mange sterke søkere, og prosessen har tatt litt tid. Vi var i den heldige situasjonen at vi kunne velge på øverste hylle," uttaler en fornøyd styreleder Terje Eriksen. Eriksen har selv innehatt rollen som daglig leder i selskapet i 32 år og har en dyp forståelse av kravene til jobben.


Stølan bringer med seg en bred bakgrunn, spesielt fra Forsvaret, hvor han blant annet har tjenestegjort som sjef for Telemarks-bataljonen. Han har også hatt flere ledende stillinger i norsk næringsliv, selv om han ikke tidligere har arbeidet innen transportsektoren. "Stølan har blant annet jobbet i Nammo og for Kongsberg-gruppen," opplyser Eriksen.


Toten Transport AS har nå en omsetning på nær 1,2 milliarder kroner, ifølge styrelederen. Selskapet sysselsetter direkte eller indirekte minst 400 personer som er avhengige av virksomheten for sitt levebrød. Toten Transport har avdelinger i sju land.


Frank Stølan erstatter Finn Martinsen, som har innehatt stillingen siden 2020. Martinsen går over til jobben som leder for Sparebank1-stiftelsen i Gran.

0 views0 comments

Comments


bottom of page