top of page
  • pulsenavtoten

Norsk Våpeneksport til Israel Gjennom USA Vekker KontroversI følge NRK har den norske våpenprodusenten Nammo levert våpen til Israel via USA, noe som har skapt bekymring blant flere. Konsernsjef Morten Brandtzæg uttrykker sin bekymring for situasjonen i Gaza og understreker at Nammo ikke selger våpen med intensjon om å støtte konflikten der.


Leveranser av M72 til IDF

Blant våpnene som er blitt observert i bruk av det israelske forsvaret IDF, er M72, en skulderholdt rakettkaster, som også leveres av Nammo gjennom deres amerikanske virksomhet.


Begrenset Handlingsrom for Nammo

Brandtzæg forklarer til NRK at Nammo har begrenset innflytelse på amerikansk våpenindustri og må følge de klare reguleringene som er på plass i USA. Som et selskap som produserer våpen, er det viktig å unngå politiske beslutninger og følge de etablerte retningslinjene.


Ny Lov i USA og Kontroverser

Under president Biden har en ny lov blitt vedtatt i USA, som krever at myndighetene vurderer potensiell misbruk av våpen før salg. Dette har ført til intensivering av debatten, spesielt etter angrepene i Gaza som har resultert i sivile tap.


Norsk Regulering og Internasjonale Avtaler

For våpen produsert i USA, gjelder amerikanske regler, mens norske våpeneksportlover kommer til anvendelse for produkter laget i Norge. Norge har signert avtaler om å unngå våpeneksport til land involvert i konflikter.


Økt Press for Å Stansing Av Leveranser

Biden-administrasjonen har fått økt press, spesielt fra demokratiske partimedlemmer, for å stoppe ytterligere våpenleveranser til Israel og kreve at landet gjør mer for å beskytte sivile under konflikten.


Situasjonen belyser kompleksiteten rundt internasjonal våpenhandel og de politiske utfordringene som følger med den.

2 views0 comments

Comments


bottom of page