top of page
  • pulsenavtoten

Norsk Hestesenter på Starum får betydelig statlig støtte til fagskoleutviklingNorsk Hestesenter på Starum har sikret seg 2,7 millioner kroner i offentlige tilskudd for å styrke fagskoleutdanningen ved senteret.


Av disse midlene vil 1,5 millioner gå til å utvikle utdanning innen folkehelse og livsmestring, mens 1,2 millioner vil bli investert i utstyr til ridelærerutdanningene. Arbeidet med det nye studiet innen folkehelse og livsmestring ledet av Hilde Westgaard Langeland, starter til høsten med første opptak av studenter planlagt for høsten 2025. Målet er å tilby et fleksibelt studieprogram som kan kombineres med fulltidsarbeid.


Samtidig vil utstyrspengene gå til anskaffelse av nødvendige ressurser som saler, treningsutstyr og teknologi for fjernundervisning.


Stortingets forsknings- og utdanningskomité representert av Marit Knutsdatter Strand har også tatt glede i å kunngjøre økte tilskudd til landets fagskoler. Fagskolen ved Norsk Hestesenter får selskap av Fagskolen Innlandet i Gjøvik, som mottar 5,7 millioner kroner for ulike prosjekter. Denne satsingen på fagskoler er rettet mot å forbedre undervisningskvaliteten øke studentenes læringsutbytte og gjøre utdanningene mer relevante for arbeidslivet. Knutsdatter Strand fremhever Norsk Hestesenter som et særlig verdifullt tilbud på fagskolenivå, med sin unike bidrag til hestenæringen både innen sport og fritid.

2 views0 comments

Comments


bottom of page