top of page
  • pulsenavtoten

NHO regiondirektør oppfordrer stortingspolitikere i Innlandet til økt finansiering for veiprosjekterJon Kristiansen, regiondirektør i NHO, retter nå en oppfordring til stortingspolitikerne i Innlandet om å øke finansieringen til Nye Veier for å akselerere viktige veiprosjekter som riksveg 4, Mjøsbrua og E6 mot Lillehammer.


Dette tiltaket anses som kritisk før den planlagte åpningen av Mjøssykehuset, som forventes å føre til betydelig økning i trafikken i området.


Nye Veier, som har ansvaret for å forvalte en årlig sum på 6,5 milliarder kroner, står overfor utfordringer knyttet til økte kostnader og renter. Dette har den uheldige konsekvensen av å redusere deres økonomiske handlefrihet, ifølge rapporter fra Oppland Arbeiderblad.

0 views0 comments

Commenti


bottom of page