top of page
  • pulsenavtoten

Nei til nytt hybelhus i Gjøvik

En huseier i Gjøvik har fått endelig avslag på søknaden om å etablere til sammen seks hybler i to etasjer. Statsforvalteren støtter kommunen i at det ikke er nok parkeringsplass og at det er for lite uteoppholdsareal, melder Oppland Arbeiderblad.


Søkeren mener at kommunens ulike krav i prosessen er forsøkt gjennomført, og at kommunen stadig har kommet med nye krav om tiltak som måtte på plass.


Statsforvalteren mener at det er en vesentlig bruksendring fra enebolig til et «hybelhus» med så mange enheter.


Det har de siste årene vært flere tilfeller av hybelutbygging i Gjøvik, der kommunen har satt ned foten.

0 views0 comments

Comments


bottom of page