top of page
  • pulsenavtoten

Nammo Utnemnt som Månedens Bedrift av NHO InnlandetNHO Innlandet, med 2488 medlemsbedrifter, hedrer en av sine medlemsbedrifter hver måned som «Månedens bedrift» for å gi ekstra anerkjennelse.


For april er Nammo valgt som månedens bedrift av NHO Innlandet.


"NHO har hatt dette konseptet siden 2014. Vi velger bedrifter med spredning geografisk, i bransje og størrelse, og ikke minst: en bedrift som har utmerket seg for noe utover sin egen virksomhet," sier NHO-direktør Jon Kristiansen.


"Bakgrunnen er mørk, men arbeidet Nammo gjør akkurat nå er svært betydningsfullt for å styrke vår forsvarsevne og vår egen og Europas sikkerhet," fortsetter Kristiansen.


Han peker på den sterke veksten og utviklingen selskapet gjennomgår, og hvordan dette vil smitte over på andre bedrifter og nye produkter.


"Historisk sett er det slik Raufossindustrien har skapt verdier og arbeidsplasser – bygd videre på kunnskap og teknologi."


Kristiansen finner det inspirerende å se Nammos innsats innen kompetanse og rekruttering, enten det gjelder lærlinger, fagarbeidere, studentmiljøer eller karrieredager.


"Nammo står overfor et industrieventyr med vekst nå og i årene som kommer. I denne sammenhengen trenger de kompetanse og jobber særdeles godt med lærlinger og fagarbeidere. Nammo er også aktive mot studentmiljøer, deltar på karrieredager, møter studenter og følger opp studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver. De legger ned betydelige ressurser for å være attraktive i det nasjonale arbeidsmarkedet," sier Kristiansen.

1 view0 comments

Comments


bottom of page