top of page
  • pulsenavtoten

NAF advarer mot økt forfall på fylkesveiene etter regjeringens budsjettforslagNAF (Norges Automobil-Forbund) uttrykker bekymring for økt forfall på fylkesveiene etter regjeringens fremleggelse av det reviderte statsbudsjettet. De hevder at fylkene ikke får tilstrekkelig støtte for å opprettholde veiene på en tilfredsstillende måte.


Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, påpeker at det er behov for minst 1,5 milliarder kroner ekstra årlig for å forhindre ytterligere forverring av veiene. Selv om regjeringens forslag i Nasjonal transportplan inkluderer en økning på 1 milliard kroner årlig til fylkene de neste seks årene, mener NAF at dette ikke er tilstrekkelig for å dekke behovet.

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page