top of page

NAF advarer: Bekymring for tilstanden til landets fylkesvegerNorges Automobil-Forbund (NAF) har uttrykt bekymring for tilstanden til landets fylkesveger og etterlyser økt innsats for vedlikehold.


Til tross for regjeringens løfte om en ekstra milliard over seks år, mener NAF at dette ikke er tilstrekkelig. Etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene er allerede på hele 95 milliarder kroner.


I fjor ble 1,5 milliarder kroner brukt til drift og vedlikehold av fylkesvegene bare i Innlandet.

Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, understreker behovet for mer omfattende tiltak for å adressere det alvorlige forfallet på fylkesveiene. Hun peker på at veienes tilstand ikke bare påvirker trafikksikkerheten, men også bidrar til økte kostnader og ulemper for både næringslivet og den vanlige trafikant.


NAF oppfordrer derfor regjeringen og lokale myndigheter til å prioritere vedlikeholdet av fylkesvegene for å sikre trygge og fremkommelige veier over hele landet.

2 views

Comments


bottom of page