top of page
  • pulsenavtoten

Nå starter asfaltering av flere veistrekninger i InnlandetNå starter et omfattende asfaltarbeid på flere veistrekninger i Innlandet fylke. Totalt skal 192 kilometer med fylkesveier asfalteres i løpet av 2024.


– Det er en fin tid på året å begynne asfaltarbeidet, sier Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Arbeidet vil omfatte veistrekninger over hele fylket, fra noen hundre meter til flere kilometer.


Prioritering av tiltak

Vistekleiven understreker viktigheten av å prioritere tiltak der behovet er størst.

– Fylkeskommunen har et budsjett på 240 millioner kroner for asfaltering i år, sier hun. Prioriteringene gjøres strategisk gjennom et handlingsprogram som hjelper oss å fokusere på fylkesveger, asfaltering og trafikksikkerhetstiltak.


Programmet dekker en fireårsperiode og inkluderer økonomiske planer for vedlikehold og forbedring av 7000 kilometer med fylkesvei, inkludert broer og gang- og sykkelveier.

Vistekleiven avslutter med å understreke at målrettet planlegging og prioritering sikrer at veistandarden i Innlandet opprettholdes og forbedres til beste for alle trafikanter.

0 views0 comments

Comments


bottom of page