top of page
  • pulsenavtoten

Myndighetene prioriterer reparasjon av flomvollen langs Lenaelva etter ekstremværet HansEtter omfattende skader på flomvollen langs Lenaelva under ekstremværet Hans, har myndighetene erklært at reparasjonen av vollen er av høyeste prioritet. Denne beslutningen er tatt for å forhindre fremtidige oversvømmelser på dyrket mark langs elvebredden.


Flomvollen, som ble opprinnelig konstruert i 1989, led alvorlige skader som følge av det kraftige uværet. Ødeleggelsene har skapt bekymring blant lokale bønder og myndigheter, da de frykter for konsekvensene av manglende beskyttelse mot fremtidige flomhendelser.

Statsforvalteren i Innlandet har tatt grep for å håndtere situasjonen og erklært at reparasjonen av flomvollen er et hastetiltak. Det er satt en stram tidsfrist, og arbeidet må være fullført innen 15. september 2024. Dette er gjort for å minimere forstyrrelsene for fisken i elva og samtidig sikre beskyttelse mot potensielle oversvømmelser.


Reparasjonsarbeidet vil involvere nøye planlegging og bruk av ressurser. Det er besluttet at masser fra elva vil bli brukt i reparasjonen, samtidig som strenge miljøtiltak vil bli implementert for å beskytte elvens økosystem. Dette inkluderer omfattende tiltak for å sikre minimal påvirkning på elvens biologiske mangfold og vannkvalitet.3 views0 comments

Comentários


bottom of page