top of page
  • pulsenavtoten

Mulig Nytt Steinras over Fylkesvei 33 i SkreifjellaOnsdag har det trolig gått et nytt steinras over fylkesvei 33 i Skreifjella. Statens vegvesen melder om hindringer i veibanen på grunn av steinskred.


Vegtrafikksentralen informerer at det har blitt rapportert om en stor stein i veibanen. Entreprenør er kontaktet for å fjerne steinen og vurdere situasjonen på stedet.

Hindringen ligger ved Langsletta, nord for innkjøringen til Falkentunellen. Natt til 14. april

gikk det et stort ras som traff en bil i Skreifjella, rundt tre kilometer nord for kommunegrensen mellom Østre Toten og Eidsvoll. Det raset krevde geologisk inspeksjon før massene kunne fjernes.


Ingen ble skadet i raset 14. april, men fylkestingspolitiker Lars Rem (FrP) var på stedet dagen etter og påpekte faren.


– Nå må vi snart få gjort noe skikkelig med denne veien. Det er utrolig at ingen har blitt skadet, sa han til Toten i dag 14. april.


Lars Rem, som sitter i utvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune og i trafikksikkerhetsutvalget, var tydelig berørt av hendelsen i april.

2 views0 comments

Comments


bottom of page