top of page

Mulig midlertidig sykehjemsdrift på Fjellvoll i KolbuØstre Toten kommune kan snart se en midlertidig gjenopptakelse av sykehjemsdriften på Fjellvoll i Kolbu, to år etter at driften ble avviklet. Dette kommer som et alternativt forslag, sammen med planer om salg av eiendommen.


Det tidligere sykehjemmet har stått tomt, med unntak av dagsenteret, som også er på vei ut. Den årlige kostnaden for å holde bygningen stående beløper seg til 1,2 millioner kroner.


Vestre Toten kommune har nå vist interesse for å bruke Fjellvoll midlertidig som sykehjem, mens de bygger et nytt sykehjem på Gimle på Bøverbru. Den foreslåtte byggeperioden på to år vil påvirke driften av det eksisterende sykehjemmet på Gimle.


Østre Toten kommunestyre diskuterte nylig hva som skal skje med Fjellvoll. Formannskapet foreslår å legge eiendommen ut for salg, med mulighet for å legge føringer for bruken av eiendommen av den nye eieren. Dette er for å unngå privat institusjonsdrift som kan belaste kommunens helsetjenester ytterligere.


Den uventede interessen fra Vestre Toten om å bruke Fjellvoll som midlertidig løsning under byggeperioden på Gimle har ført til at kommunestyret ønsker mer informasjon før de tar en beslutning. Vestre Toten skal bygge nytt sykehjem og vurderer alternative løsninger for å opprettholde driften i byggeperioden.


For Østre Toten kommune er det ikke aktuelt å gjenoppta egen drift på Fjellvoll, og salg av eiendommen er den foretrukne løsningen. Kommunestyret har allerede vedtatt å opprettholde dagsenterdrift på Fjellvoll inntil et alternativt tilbud er på plass.


Kommunen ønsker å hjelpe naboen i Vestre Toten og ser ikke noen konflikt mellom salgsprosessen og en mulig midlertidig drift. Et endelig beslutning forventes i kommende uke.

0 views

Comments


bottom of page