top of page

"Mitt Vestre Toten" blir en to-dagers festival


F.v. Gunnhild Andersen, Tommy Svendsen og Elin Storsveen. Foto: Jan Erik Sandmo


Den tradisjonelle Frivilligdagen på høsten har fått et nytt liv og nytt navn. Nå heter arrangementet "Mitt Vestre Toten" og blir utvidet til å vare i to dager

– torsdag 12. september og lørdag 14. september.


Endringene i Fokus

Arrangementet trengte en fornyelse, ifølge Gunnar Andersen, en av arrangørene. "Det begynte å bli mye av det samme som vi har hatt i alle år, og det var et behov for å fornye.

Derfor har vi laget 'Mitt Vestre Toten' som navnet, og involvert kommunen og kulturaktørene. I tillegg har vi en ny lokasjon, rundt Raufoss-gården og hele parken utenfor ungdomshus, kulturhus og bibliotek," forklarer Andersen.


Ett arrangement for hele familien.

Dette er et arrangement for hele familien, med lag og foreninger som viser frem sine aktiviteter. "Alle kan komme og delta," sier Andersen.

Selv om detaljene i programmet ennå ikke er helt klare, lover han mye spennende innhold.


En hel dag med idrett og friluftsliv i fokus.

Tommy Svendsen aktivitetskontakt sier at torsdagen vil fokusere på idrett og friluftsliv.

"Vi deler det litt opp, så begge dagene er frivilligdager, men vi fokuserer mer på idrett og friluftsliv på torsdagen. Målet er å få hele befolkningen til å prøve de aktivitetene som finnes," sier Svendsen.


En Dag for Hele Familien

Torsdagen vil foregå rundt Raufoss-hallen og Vestre Toten ungdomsskole. "Det blir en dag der du kan ta med familien og prøve mange fantastiske aktiviteter," sier Svendsen. I tillegg vil det tradisjonelle "Alle Med-løpet" finne sted, med inntektene som går til Vestre Toten aktivitetsfond.


Lørdagen: Mer Variert Fokus

Svendsen forklarer: "Vi vil vise det brede spekteret av aktiviteter som finnes i Vestre Toten, og la folk prøve dem. Målet er å få hele befolkningen til å delta og oppdage nye fritidsaktiviteter."


En Velkommen Fornyelse

Gunhild Andersen avslutter med og si: "Formålet er å vise innbyggerne det store mangfoldet av aktiviteter som finnes. Kanskje finner du en ny hobby eller fritidsaktivitet. Alle lag og foreninger som ønsker det, kan komme og ha stand med aktiviteter. Vi har store områder, så det er bare å bli med."


"Mitt Vestre Toten" lover å være en begivenhet som engasjerer hele lokalsamfunnet og viser frem alt det spennende som Vestre Toten har å tilby.

1 view

Comments


bottom of page