top of page

Mistanke om Blågrønnalger i Mjøsa
Observasjoner av grønt vann på vestsiden av Furnesfjorden i Mjøsa fører til mistanke om blågrønnalger. Ringsaker kommune fraråder bading der vannet er grønnfarget og har sendt vannprøver til NINA for analyse.


Kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes understreker at bading bør unngås i grønt vann, men at det er trygt i klart vann, skriver NRK Innlandet.

0 views

コメント


bottom of page