top of page
  • pulsenavtoten

Midlertidig Stans av Lisensfelling På Grunn av Genetisk Viktig UlvStatsforvalteren i Innlandet kunngjør en midlertidig stans av lisensfellingen på grunn av en ulv som anses genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen.


Elisabeth Gjems, leder i Innlandet bondelag, uttrykker frustrasjon over situasjonen og hevder at ulven representerer et betydelig problem for beiteområdene i regionen.

3 views0 comments

Comments


bottom of page