top of page
  • pulsenavtoten

Mann i 60-årene Dømt til Fengsel for Vold mot Nabo på TotenEn mann i 60-årene er dømt til ett år og to måneder i fengsel etter å ha angrepet naboen sin med et bordbein på Toten i november 2021. Han må også betale 113.000 kroner i erstatning til offeret.


Hendelsen fant sted i kjølvannet av en langvarig nabokrangel. Vestre Innlandet tingrett avviste mannens påstand om selvforsvar og konkluderte med at volden var unødvendig. Retten understreket at voldshandlingen var uforholdsmessig og urimelig.


Domfellelsen er rapportert av Toten Idag.

6 views0 comments

コメント


bottom of page