top of page
  • pulsenavtoten

Mange jobbmuligheter i InnlandetArbeidsmarkedet i Innlandet er for tiden svært aktivt med hele 2.093 utlyste stillinger tilgjengelig, inkludert muligheter for sommerjobber. Til tross for en liten økning fra samme tid i fjor, holder arbeidsledigheten seg lav med kun 1,9 prosent, ifølge Bjørn Lien, direktør ved NAV Innlandet.


I mars var det 3.462 registrerte helt ledige arbeidssøkere i fylket, og ytterligere 1.628 personer var delvis ledige. Dette innebærer at Innlandet forblir et av fylkene med lavest ledighetsnivå i landet, men det forventes en viss økning i tiden som kommer.


Sommeren nærmer seg, og med over 1.100 ledige stillinger for sommerjobber tilgjengelig på arbeidsplassen.no bare i Innlandet, oppfordrer Bjørn Lien unge mennesker til å søke disse jobbene. Sommerjobber kan gi verdifull arbeidserfaring og bidra til å styrke mulighetene i arbeidslivet. For arbeidsgivere som er villige til å tilby sommerjobber til unge arbeidssøkere, er det mulig å få tilskudd gjennom NAV for å dekke deler av lønnskostnadene i opptil fire uker i sommerperioden.


Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til arbeidsmarkedet i Innlandet. Bjørn Lien påpeker at 42 prosent av alle arbeidsledige har innvandrerbakgrunn, og mange mangler nødvendige språkferdigheter eller kompetanse som er etterspurt i det norske arbeidsmarkedet. Videre viser statistikk at hver tredje arbeidssøker i Innlandet kun har grunnskoleutdanning. Derfor er det viktig å fokusere på utdanning, opplæringstiltak og kompetanseheving for å hjelpe disse gruppene inn i arbeidslivet.


Sommer- og sesongjobber kan være en nyttig vei inn i arbeidslivet for mange, og NAV jobber aktivt med å tilrettelegge for slike muligheter som en del av deres strategi for å hjelpe arbeidssøkere med ulik bakgrunn inn i faste jobber.

3 views0 comments

Commentaires


bottom of page