top of page

Lyset i løypene ble slått av - nå blir det innført en ny ordning.Vestre Toten kommune slått av lysene i lysløypene sine ved inngangen til det nye året. Nå introduserer kommunen en ny ordning.


Flere reagerte da kommunen besluttet å slå av lysene i lysløypene som tilhører kommunen, med det formål å spare 130 000 kroner.


Tre måneder senere har oppvekst- og velferdsutvalget behandlet og godkjent en sak som vil tilføre 45 000 kroner til området for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.


Dette betyr at skiforeningene, som for øyeblikket betaler for strømmen som lyser opp løypene, nå har muligheten til å søke kommunen om midler til dette formålet.


Fortsettelse av skiforeningenes engasjement


Etter at lysene i lysløypene ble slukket, fikk lag og foreninger muligheten til å ta ansvar for å opprettholde belysningen ved å dekke kostnadene selv.


Idrettslagene har uttrykt klart at det er viktig å opprettholde belysningen i disse anleggene. Samtidig står de overfor utfordringer med å bære kostnadene selv.


Det er spesielt ved Raufoss skistadion, Ihle flerbrukshus, Reinsvoll idrettspark, Bøverbru idrettsplass og Prestmarka at de ønsker at belysningen skal fortsette å være på.


Nå har politikerne tildelt 45 000 kroner som kan bidra til å dekke strømutgiftene knyttet til disse områdene.


Politikeren Per Morten Østby (AP) informerer Toten Idag om at utvalget var enig, uten unntak, i en slik ordning.


– Så vidt jeg vet, er denne summen tilsvarende hva som har vært tidligere. Vi var alle enige om en slik ordning, sier han.


Videre prosess


Kommunedirektør Bjørn Fauchald mener at folkehelse og aktivitet blant barn og unge bør prioriteres når midler skal fordeles.


Derfor foreslår han at kommunen, i samarbeid med idrettslagene og andre relevante aktører, utarbeider en enkel plan med fokus på:


  • Analyse av behov med hensyn til folkehelse

  • Vurdering av tilstanden

  • Eventuell fjerning av eksisterende anlegg

  • Oppgradering av anlegg

  • Samarbeid med idrettslag og kommunen


Planen skal legges frem for politisk behandling før sommerferien.

3 views

Comentários


bottom of page