top of page
  • pulsenavtoten

Lokale frivillige samles for å diskutere fremtidig bruk av nedlagt bo- og servicesenter i KolbuI Kolbu har lokale frivillige samlet seg for å vurdere mulighetene for fremtidig bruk av det nedlagte Fjellvoll bo- og servicesenter.


Styreleder Ivar Dahl i stiftelsen Sigrid og Thorvald Skjølås Minne, som eier sanitetsboligene ved Fjellvoll, uttrykker bekymring for at mangelen på aktivitet i bygningen kan føre til redusert attraktivitet for boligene.


Østre Toten kommune har satt bygningen til salgs, og de ser nå på muligheter for å relokalisere dagsenteraktiviteter, ifølge informasjon fra Toten Idag.

4 views0 comments

Comments


bottom of page