top of page
  • pulsenavtoten

Kraftig økning i vannstanden i Mjøsa den siste ukenVannstanden i Mjøsa har økt betydelig den siste uken, med opp mot 80 centimeter. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er dette unormalt mye vann for årstiden, og de oppfordrer folk til å ta forholdsregler som å rense sluk og grøfter, flytte løsøre, campingvogner og rundballer.


Den økte vannstanden har ført til bekymring blant lokalbefolkningen, og det er rapportert om uvanlige forhold langs Mjøsa. I Østerdalen er det derimot mindre vann enn vanlig, mens det er noe over normalt sør i gamle Oppland. OA rapporterer om situasjonen, og myndighetene følger nøye med på utviklingen for å kunne iverksette tiltak ved behov.

1 view0 comments

留言


bottom of page