top of page
  • pulsenavtoten

Kraftig Økning i Antall Drap i Norge det Siste Året - 9 Drap i InnlandetEn nylig kartlegging gjennomført av VG avslører en alarmerende trend: Antallet drap i Norge har mer enn doblet seg det siste året sammenlignet med de foregående tolv månedene. Totalt har 54 mennesker blitt drept, og av disse har 9 drap skjedd i Innlandet.


Ifølge VGs undersøkelse har hele 70 prosent av drapsofrene hatt en relasjon til gjerningspersonen, noe som kaster lys over kompleksiteten i disse tragiske hendelsene.


Bekymring hos Kripos

Sigurd Andreas Moe, leder for voldsseksjonen i Kripos, uttrykker bekymring over denne utviklingen. Økningen i antall drap og den høye andelen drapsofre med relasjon til gjerningspersonen er grunn til alvorlig ettertanke.


Tallene peker på behovet for en bredere forståelse av de underliggende årsakene til vold og drap i samfunnet vårt. Moe understreker viktigheten av å fortsette innsatsen for å forebygge vold og styrke tiltakene for å beskytte sårbare grupper i samfunnet.

2 views0 comments

Comments


bottom of page