top of page
  • pulsenavtoten

Kontroversielt vedtak om salg av Fjellvoll i Østre Toten


Guri Bråthen Foto: Alexander Bryntesen


Under onsdagens kommunestyremøte i Østre Toten ble det vedtatt med knapt flertall å selge det tidligere bo- og servicesenteret Fjellvoll. Dette vedtaket kom ikke uten dramatikk og intense meningsutvekslinger blant representantene.


Med en avstemning på 16 mot 13 stemmer godkjente kommunestyret salget, til tross for sterk motstand og følelsesladde diskusjoner. Guri Bråthen fra Arbeiderpartiet påpekte de emosjonelle båndene og den politiske historien knyttet til Fjellvoll, som har skapt betydelig motstand.


Selv om bekymringer ble uttrykt angående underkapasitet og press på tjenestene, bemerket kommunedirektør Ole Magnus Stensrud at kommunen vanligvis klarer å imøtekomme behovet for omsorgsplasser.


Kommunestyret vedtok også enstemmig å avvente salget inntil det foreligger en endelig avgjørelse fra Vestre Toten om mulig leie av Fjellvoll. Det ble også besluttet å innlede dialog med frivillige organisasjoner angående fremtidig bruk av bygget.


I tillegg til salget av Fjellvoll, ble det bestemt at dyrket mark skal fradeles og boligtomten selges på åpent marked. Disse vedtakene markerer en viktig milepæl for kommunen, men også et skritt som har vekket både følelser og debatt blant innbyggerne.

0 views0 comments

Komentáře


bottom of page