top of page
  • pulsenavtoten

Kommunesammenslåing på dagsordenen: Enighet om å løfte saken til kommunestyrene


onsdag blei formannskapet i Vestre Toten enige om å sende saken om kommune sammenslåing videre til kommunestyret i kommunen. Bilde: Glenn A.


Onsdag samlet formannskapene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik seg på Raufoss for å avgjøre om de ønsket å ta kommunesammenslåingen videre til kommunestyrene i de respektive kommunene. Med et klart flertall ble det avgjort at sammenslåingen skal løftes opp til kommunestyrene, og vi tok en prat med Tonje Bergum Jahr etter at møtene var over.


Å samle seg om en avgjørelse som involverer flere kommuner er sjelden en enkel oppgave. For Tonje Bergum Jahr, ordfører i vestre Toten, er det klart at det kommende arbeidet ikke blir uten utfordringer. "Jeg tror at kommunestyret kommer til å være nysgjerrig på saken. Jeg tenker at det blir en god og bred diskusjon der," uttalte hun.


Tonje Bergum Jahr ser for seg en bred diskusjon om kommune sammenslåing når saken kommer opp for kommune styret. foto: Glenn.A


En av hovedbekymringene som er blitt reist er det økonomiske aspektet ved en eventuell sammenslåing.

-"Det vet vi jo ikke ennå, men vi vet at utredninger koster penger, og det koster tid. Som gjør at man må legge bort andre ting," bemerket Jahr.


Et spørsmål som stadig dukker opp er om det skal avholdes folkeavstemning. Jahr mener det er for tidlig å ta stilling til dette. "Først må kommunestyret si noe om hva vi ønsker å ta i denne saken. Og så må prosessen gå ut derfra," sa hun.


Det er også viktig å erkjenne at mye har endret seg siden forrige forsøk på sammenslåing. "Selv om det kun er åtte år siden, litt i hermetegn, så ser situasjonen i kommunene litt annerledes ut nå," påpekte Jahr. Dette inkluderer ikke bare interne forhold, men også eksterne faktorer som den geopolitiske situasjonen.


Viktig med mere kunskap


Anne Bjertnæs, ordfører i Gjøvik kommune, var fornøyd med utfallet av møtene. "Et samla formannskap ønsker å få en sak til kommunestyret som sier noe om videre mulig prosess og en utredning. Det syns jeg er bra at vi er enige med at vi ønsker mer kunnskap," uttalte hun.


Det er imidlertid klart at veien videre vil være utfordrende. "Vi må tørre å stille både de spørsmåla vi har, og få de svara de spørsmåla avstedkommer," sa Bjertnæs. Å involvere alle berørte parter og sikre en grundig prosess vil være avgjørende for å kunne ta informerte beslutninger.


Alle tre kommunene stilte mannsterke til møtet. Foto: Glenn.A


Viktig med kommunestyrenes involvering


Guri Bråten, leder for opposisjonen i Østre Toten, understreket viktigheten av å involvere kommunestyrene. "Det er viktig at kommunestyret med alle sine representanter kan få ta stilling til om dette er noe som skal fortsette som en utredning eller ikke," sa hun.


På spørsmål om samarbeidet med Gjøvik kommune, Bråten understreket at samarbeidet vil fortsette uavhengig av eventuelle sammenslåinger. "Vi er i en felles bo- og arbeidsregion, Gjøvik, Østre og Vestre Toten. Da vil vi være uansett hvor kommunegrensen går," sa hun.6 views0 comments

Comments


bottom of page