top of page
  • pulsenavtoten

Jane Evenstuen hedret som Årets sykepleier i Innlandet 2024


Jane Evenstuen (i midten) sammen med fylkesleder Ida Høiby og nestleder Åsmund Pharo Gravdal. Foto: Østre Toten Kommune.


Jane Evenstuen, sykepleier ved Labo Sykehjem, har blitt utnevnt til årets sykepleier av Norsk Sykepleierforbund Innlandet.


Evenstuen har med sine over 30 års erfaring vært en sentral skikkelse i utviklingen av sykepleieryrket i Østre Toten.


Evenstuen har også vært veileder ved NTNU og gjennom deltakelse i ulike forbedringsprosjekter har bidratt til å forme fremtidige kolleger og styrke sykepleiefaget i Østre Toten blei det sakt under utdeling.


Hun har vært tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund har hun også kjempet for bedre arbeidsvilkår for sykepleiere og fungert som en brobygger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

3 views0 comments

Comentários


bottom of page