top of page
  • pulsenavtoten

"Interessen for midlertidig bruk av Fjellvollbygningen vokser"


Foto: Alexander Bryntesen


Vestre Toten kommune viser interesse for å utnytte Fjellvollbygningen midlertidig under ombyggingen av Gimle sykehjem.


Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet støtter dette initiativet og går så langt som å foreslå at bygningen også kan brukes permanent for pleie og omsorg.


Lien, som uttrykker seg til Totens Blad, argumenterer for at Fjellvoll kan fungere som en verdifull ressurs for pleietrengende på tvers av kommunegrensene, en tanke som har fått positiv respons fra lokalbefolkningen.

2 views0 comments

Comments


bottom of page