top of page

Innlandet tildeles 1,4 milliarder for opprustning av fylkesveieneInnlandet kan se frem til en betydelig sum på 1,4 milliarder kroner de neste seks årene for å forbedre tilstanden til fylkesveiene. Dette kommer som en del av den nye Nasjonale Transportplanen og vil utgjøre et viktig tilskudd til det ordinære rammetilskuddet.


Den totale potten som er satt av til fylkesveier i hele landet utgjør 65 milliarder kroner, en økning på 16 milliarder kroner sammenlignet med tidligere. Dette viser et tydelig fokus fra regjeringens side på å forbedre infrastrukturen og veinettet i Norge.


For Innlandet vil denne tildelingen være av stor betydning for å kunne ruste opp og vedlikeholde fylkesveiene på en tilfredsstillende måte. Bedre veier vil ikke bare bidra til økt sikkerhet for trafikanter, men også til bedre tilgjengelighet og fremkommelighet i regionen.


Det gjenstår nå å se hvordan midlene vil bli fordelt og brukt i Innlandet, men det er klart at denne tildelingen vil være et viktig skritt mot å forbedre infrastrukturen og styrke regionens samlede transportnett.

1 view

Comments


bottom of page