top of page
  • pulsenavtoten

Innlandet på toppen over antall drepte i trafikken


Rus, høy fart og uoppmerksomhet er årsak til svært mange dødsulykker, og manglende sikring i bilen bidrar ofte til at de blir mer alvorlige. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen


Innlandet ligger nest øverst på lista over fylker med flest antall drepte i trafikken i 2022, med 13 personer. Bare Viken fylke hadde et høyere antall, med 21 personer.


Til sammen for landet omkom 116 personer i trafikken i 2022. Det er det høyeste antallet dødsfall siden 135 personer omkom i 2016.


Og tallet for i år kan bli enda høyere. Fart, rus og uoppmerksomhet bidrar til de fleste ulykkene, viser ny rapport.


De 116 personene har omkommet i alt 105 ulykker. 74 prosent av de omkomne var menn.

Forhold knyttet til vegen og vegmiljøet skal ha vært medvirkende i 21 prosent av dødsulykkene.


1 view0 comments

Kommentare


bottom of page