top of page
  • pulsenavtoten

– Innlandet barnevernsenter brøt lovenStatsforvalteren i Innlandet har slått fast at et barn ikke har blitt godt nok ivaretatt ved Innlandet barnevernssenter på Øverby i Gjøvik. Det skriver OA.


På bakgrunn av bekymringsmeldinger om ett bestemt barn, innledet Statsforvalteren tilsyn med Innlandet barnevernssenter og konkluderer med at senteret har brutt barnevernsloven.


– Innlandet barnevernsenter har laget en konkret plan for å unngå at det oppstår slike situasjoner igjen, svarer Bufetat-direktør Ingrid Pelin Berg til OA.

1 view0 comments

Comments


bottom of page