top of page
  • pulsenavtoten

Ikke Bare i Byen det er Kokain, Foreldre Må Være Våkne Lokalsamfunnet på Toten mobiliserer til handling når det gjelder økende bekymring rundt ungdom og rusbruk. Politiet, skolen, og helsevesenet påpeker en urovekkende trend og inviterer alle interesserte til et stort møte for å adressere problemene.


Veronica T. Gaustadnes, politikontakt for Toten-kommunene, leder an i initiativet. Hun presiserer at dette ikke er et politiarrangement, men et samarbeid mellom flere aktører, inkludert den lokale SLT-gruppa, Lena-Valle videregående skole, politiet og Østre Toten kommune.


"Vi ser utfordringer knyttet til rus og holdninger til rus," sier Gaustadnes. "Det kan se ut til at rus er blitt ufarliggjort blant de unge. Vi skal være forsiktige med å si at det er normalisert blant alle ungdommer, men det virker på meg som det er blitt 'vanlig' på fester."


Hun understreker at det ikke bare er i byene det er rusmidler i omløp, og at det ikke bare er spesielle grupper som kommer i kontakt med rusmidler i ungdomstida. "Det er viktig at foreldre skjønner at dette kan skje med deres eget barn," tilføyer hun.


Gaustadnes rapporterer at stoffet som først og fremst blir nevnt, er kokain. "For noen år siden så det ut til at dette var noe man holdt for seg selv og ikke snakket med alle om," sier hun. "Nå tror jeg bruken skjer mer i det åpne på festene."


Dette endrede landskapet av bekymring deler flere enn politikontakten, og oppfordringen er klar: Møt opp på det åpne møtet i Totenhallen. "Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn," sier Gaustadnes. "Vi håper at ikke bare foreldre, men også besteforeldre, foreldre til yngre barn, frivillige og andre som bryr seg om barn og unge blir med på møtet."


Møtet vil være inkluderende, med elever fra Lena-Valle videregående som deler sine erfaringer om å være ung i dag, samt fagpersoner som gir innsikt i problematikken. Fastlege Ida Marie Ringerud vil dele fakta om ungdom og rus, mens helsesykepleier Anne Fodstad og politikontakten vil snakke om utfordringsbildet og viktigheten av foreldrerollen.

"Det er viktig at mange deltar i denne samtalen om oppvekstvilkår i Toten-kommunene," avslutter Gaustadnes. "Sammen kan vi gjøre en forskjell."


Møtet vil finne sted den 4. juni i Totenhallen og vil inkludere enkel servering. Konferansier for arrangementet vil være Bjørn Slåtsveen.


Saken er hentet fra totens Blad.

0 views0 comments

Comments


bottom of page