top of page
  • pulsenavtoten

Videreføring av Vegarbeid på Fylkesvei 33 Nord for FalkentunnelenArbeidet med å forbedre forholdene langs fylkesvei 33 nord for Falkentunnelen vil fortsette som planlagt, opplyser Innlandet fylkeskommune. Dette inkluderer installasjon av et nytt sikringsnett i fjellsiden, som har opplevd noen tekniske utfordringer hos fjellsikringsfirmaet.


Trafikken har blitt dirigert gjennom ett felt med lysregulering siden fjellskredet natt til 14. april. Etter fjerningen av steiner og løsmasser har sikringsarbeidet pågått kontinuerlig. I denne perioden har det bare vært ett kjørefelt tilgjengelig, med en redusert fartsgrense på 50 km/t.


Ifølge Mesta Drift, som administrerer fylkesvei 33 på vegne av fylkeskommunen, har trafikkavviklingen gått smidig gjennom anleggsstedet. Samtidig har det vært vegarbeid ved Sikkerlia på Akershus-siden, som ble avsluttet fredag formiddag. Imidlertid vil det kommende vegarbeidet ved Smala på Akershus-siden starte mandag.


Statens vegvesen informerer om manuell trafikkstyring ved dette arbeidsstedet, med potensiell ventetid på opptil 30 minutter for passering. Disse tiltakene forbedrer sikkerheten langs veien, men kan skape noe ulempe for trafikantene på kort sikt.

0 views0 comments

Comments


bottom of page