top of page
  • pulsenavtoten

Høyesterett Avviser Anke i «Trojan Shield-saken» på TotenHøyesteretts ankeutvalg har besluttet å avvise anken fra de domfelte i den omfattende «Trojan Shield-saken» på Toten. Saken dreier seg om innførsel og produksjon av

amfetaminbase, samt salg av ferdig amfetamin, som fant sted vinteren 2020 og våren 2021.


Eidsivating lagmannsrett dømte i januar fem tiltalte til fengselsstraffer som varierer fra 5 til 21 år, rapporterer NRK Innlandet. Høyesteretts beslutning innebærer at disse dommene nå blir stående.

2 views0 comments

コメント


bottom of page