top of page
  • pulsenavtoten

Gult varsel om skogbrannfare i sørlige deler av Innlandet og ØstlandetMeteorologisk institutt har utstedt et gult varsel om skogbrannfare for sørlige deler av Innlandet og andre områder på Østlandet. Varselet, tilgjengelig på varsom.no, advarer om en økt risiko for lokale gress- og lyngbranner i områder uten snødekke.


Den økte faren for skogbrann vil vedvare inntil det kommer betydelig nedbør eller ny vegetasjon utvikles i området. Det oppfordres til økt forsiktighet og oppmerksomhet blant innbyggerne i de berørte områdene for å forebygge branner og minimere risikoen for skogbranner.

0 views0 comments

Comments


bottom of page