top of page
  • pulsenavtoten

Gult Farevarsel for Gress- og LyngbrannMeteorologisk institutt har utstedt et gult farevarsel for gress- og lyngbrann som gjelder deler av Østlandet og Sørvestlandet. Den tørre perioden har ført til økt risiko for brann, og vaktleder Erik Sørhagen ved Innlandet brannvesen rapporterer om en økning i henvendelser.


Sørhagen advarer sterkt mot å tenne bål i denne perioden og påpeker at det knappe regnet i prognosene kan bidra til branner som sprer seg uten kontroll. Situationen understreker behovet for forsiktighet og å følge de gjeldende retningslinjene for brannsikkerhet, særlig når det gjelder aktiviteter som kan utløse brannfare i det tørre landskapet.

0 views0 comments

コメント


bottom of page