top of page
  • pulsenavtoten

Grunnleggende militærkunnskap og samfunnsberedskap i fokusUnder årets øvelse for Heimevernet (HV) i Gjøvik og Toten har fokus vært tydelig: grunnleggende militærkunnskaper og samfunnsberedskap. Fredag inntok nærmere 200 HV-soldater Kapp melkefabrikk, som en del av en omfattende trening som strakk seg over tre dager.


Soldatene fra Gjøvik, Østre og Vestre Toten har viet denne årlige samlingen til intensiv trening, med en betydelig vekt på skyteferdigheter og sanitet.


"Vi har fokusert mye på de grunnleggende militære ferdighetene i årets øvelse. Det har vært viktig for oss å sikre at våre soldater er rustet til å møte samfunnets forventninger til en moderne soldat i Norge," uttaler kaptein og sjef for Gjøvik og Toten Heimevernet, Mathias Engh Thomassen.


Gjennom et bredt mangfold av innbyggere som har tjenestegjort i militæret, har Heimevernet i Gjøvikregionen klart å rekruttere ressurser fra forskjellige bakgrunner og kompetansefelt. Thomassen fremhever viktigheten av å bruke disse ressursene på en måte som optimaliserer deres potensial.


"Vi ønsker å utnytte og bruke sunn fornuft slik at folk kan bidra til det de er gode til. Våre instruktører er hentet fra våre egne rekker, inkludert leger og sykepleiere, som har bidratt til undervisningen av soldatene," legger Thomassen til.


Samtidig som Heimevernet trener på norsk jord, har den globale situasjonen satt ekstra fokus på betydningen av militærberedskap. Med økende spenninger i regioner som Ukraina, hvor kamphandlingene eskalerer, følger Heimevernet nøye med på utviklingen.

"Det vi trener på er reell kunnskap som må kunne brukes i en eventuell krigssituasjon. Vi merker en økt forståelse for viktigheten av trening fra samfunnet rundt oss, samt en økt motivasjon blant våre soldater," bemerker Thomassen.


Mens HV-soldatene forbereder seg på potensielle utfordringer, har det vært diskusjoner rundt Heimevernets rolle og betydning i samfunnet. Thomassen innrømmer at tjenesten kan være krevende for enkelte, men han ser også en positiv utvikling i holdningene.


"Selv om det kan være utfordrende å balansere militærtjeneste med andre forpliktelser som jobb, familie og studier, så opplever jeg en gjensidig forståelse blant våre soldater om nødvendigheten av trening," reflekterer Thomassen.


Med en blanding av profesjonalitet, dedikasjon og godt humør fortsetter Heimevernet i Gjøvikregionen å være en viktig brikke i norsk forsvarsberedskap, ivaretakelse av samfunnssikkerhet og bidrag til internasjonal stabilitet.

0 views0 comments

Kommentare


bottom of page