top of page
  • pulsenavtoten

Grunneiere hindrer bredbåndsutbygging.Bredbåndstilgang har blitt en essensiell del av moderne liv, men noen husstander kan fortsatt bli stående uten tilbud på grunn av motvillige grunneiere. Til tross for store investeringer fra lokale kommuner for å sikre bredbåndstilgang til alle, står noen husstander i fare for å bli etterlatt uten tilgang til høyhastighets internett.


Satsingen, som startet i 2018, har som mål å gi 100 prosent av de fastboende tilgang til høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2025. Men selv om utbyggingen nærmer seg målet, har noen grunneiere satt kjepper i hjulene for prosessen.


"Det er noen få steder hvor det ikke har lykkes å oppnå avtale med grunneier om framføring av fiber over eiendommen. Dette hindrer oss i å nå de som bor på andre siden av den aktuelle eiendommen," uttalte plan- og næringssjef Hans-Morten Blikseth under et møte i samfunnsutvalget.


I tillegg til grunneiere som motsetter seg utbygging, er det også noen få husstander som har takket nei til tilbud om tilgang til fiber. Dette, kombinert med kommersielle årsaker til utbygging, har ført til at enkelte adresser ikke får tilgang til bredbåndstjenester.

For å sikre tilgang til bredbånd for de gjenværende husstandene, har kommunene fortsatt å søke om tilskudd og investert betydelige summer i utbyggingen. Østre Toten kommune alene har brukt nær 62,5 millioner kroner på utbygging av høyhastighets bredbånd, med en betydelig del av midlene kommet fra kommunen selv.

2 views0 comments

Comments


bottom of page