top of page
  • pulsenavtoten

Grønt lys for Raufoss Technology: Ny fabrikk til 300 millioner kroner på veiRaufoss Technology har fått klarsignal til å bygge en ny fabrikk i industriparken på Raufoss, med en prislapp på 300 millioner kroner. Dette er et skritt i retning av å opprettholde konkurranseevnen og være rustet for fremtidens teknologi.


I løpet av de siste to og et halvt årene har Raufoss-fabrikken jobbet mot å få på plass en ny produksjonslinje som vil gi dem et konkurransefortrinn i markedet.


Produksjonssjef hos Raufoss Technology, Thomas Wasenden, kunngjør at selskapet nå er i den første fasen av planleggingen, hvor de vurderer å bygge et helt nytt bygg i Industriparken.


Tidligere har bekymringer knyttet til strømforsyningen skapt usikkerhet rundt lokasjonen for produksjonen. Nå, med hovedeierne som legger investeringen til Raufoss, føler de seg sikre på at opptrappingen vil gå som planlagt.


Diskusjoner om infrastruktur, tomter og bærekraft er allerede i gang med administrerende direktør for Industriparken, Øivind Hansebråten. Raufoss Technology ser også på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen fra produksjonen til andre formål i parken.


Fabrikken, som i dag har 800 ansatte fordelt på seks land, planlegger ikke nødvendigvis en økning i antall ansatte på Raufoss. Mesteparten av endringene vil innebære fase ut av eldre produksjonslinjer når de nye blir implementert.


Bygget, som vil inkludere kontorer tilknyttet fabrikklokalet, forventes å ha et moderne design som vil signalisere et nytt kapittel for Industriparken.


Investeringen på "lille Raufoss" er et tydelig tegn på selskapets tro på lokalsamfunnet og evnen til å konkurrere internasjonalt. Lokale leverandører fra Skandinavia og Europa vil nyte godt av avtalen, og ringvirkningene av investeringen har allerede begynt å materialisere seg.

0 views0 comments

Comments


bottom of page