top of page
  • pulsenavtoten

Gjøvik Hunndalen: Trafikkulykke på Rv.4 skaper trafikale utfordringerEn trafikkulykke på Rv.4 har skapt trafikale utfordringer i Hunndalen, Gjøvik. Hendelsen, som fant sted klokken 15:51, involverte en møteulykke mellom to personbiler, med totalt tre personer berørt av hendelsen.


Per nå er det ingen opplysninger om alvorlige personskader, men nødetatene er raskt på stedet for å bistå og avklare situasjonen nærmere. Trafikkulykken har ført til utfordringer med trafikkavviklingen i området.


Det er fortsatt begrenset informasjon tilgjengelig om hendelsesforløpet og skadeomfanget. Lokale myndigheter og nødetatene jobber på stedet for å sikre situasjonen og gi ytterligere oppdateringer etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig.


Etter den tidligere rapporterte trafikkulykken på Rv.4 i Gjøvik Hunndalen, har nødetatene handlet raskt for å sikre involverte parter. De berørte personene er blitt transportert til sykehuset for nærmere undersøkelser, selv om det ikke er meldt om alvorlige personskader så langt.


Politiet er fortsatt til stede på ulykkesstedet og arbeider med å undersøke omstendighetene rundt ulykken. Trafikale utfordringer fortsetter å være en faktor i området, og det oppfordres til forsiktighet og tålmodighet for alle som ferdes i området.

Det er ennå begrenset informasjon om hendelsesforløpet og årsaken til ulykken. Politiet vil fortsette sitt arbeid på stedet for å klarlegge situasjonen grundigere.


bilene er nå berget, og trafikken flyter som normalt. Ulykken skjedde da en av personbilene krysset over i motgående kjørefelt og kolliderte med en annen personbil.


Føreren av den bilen som kom over i motgående felt har fått førerkortet beslaglagt som følge av hendelsen. Det er ingen mistanke om rus i forbindelse med ulykken.


Politiet har opprettet en sak i forbindelse med hendelsen for å undersøke omstendighetene rundt kollisjonen nærmere.


Politiet i Innlandet oppfordrer alle trafikanter til å utvise forsiktighet og følge trafikkreglene nøye, spesielt i området der ulykken fant sted. Det er viktig å respektere fartsgrensene og være oppmerksom på andre trafikanter for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

2 views0 comments

Comments


bottom of page