top of page

Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten vurderer sammenslåing etter initiativ fra Østre TotenDet har blitt satt i gang en vurdering av en mulig sammenslåing mellom Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommuner etter initiativ fra Østre Toten kommune.


Et første møte ble avholdt den 4. mars, og det er nå planlagt et felles formannskapsmøte den 17. april for å videre diskutere saken, ifølge Toten Idag.


Denne vurderingen kommer åtte år etter tidligere diskusjoner om sammenslåing ble avsluttet med et nei fra innbyggerne i en folkeavstemning.


Initiativet til den nåværende vurderingen kommer fra Østre Toten kommune, og de ønsker å utforske mulighetene for en sammenslåing med de to andre kommunene.


Formannskapsmøtet den 17. april vil gi partene en mulighet til å utveksle synspunkter og drøfte de potensielle fordeler og utfordringer ved en sammenslåing.

En eventuell sammenslåing vil kunne ha store konsekvenser for lokalsamfunnene, og derfor vil det være viktig å involvere innbyggerne i en grundig prosess med informasjon og høringer før noen beslutning blir tatt.


Den kommende tiden vil være avgjørende for å avgjøre om det er politisk og samfunnsmessig støtte for en sammenslåing mellom disse tre kommunene på Toten.

3 views

Commenti


bottom of page