top of page
  • pulsenavtoten

Generelt bålforbud i Norge fra i dagFra og med i dag, 15. april, innføres det et generelt bålforbud i Norge. Dette betyr at det er forbudt å tenne bål eller grille i nærheten av skog og utmark.


Bakgrunnen for det generelle bålforbudet er den økende risikoen for brann i naturen. Hittil i år har det vært rapportert over 100 branner i gress og skog, ifølge Brannstatistikk. Denne økningen i antall branner gjør det nødvendig med tiltak for å forhindre ytterligere skogbranner og beskytte naturen.


I 2023 registrerte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap over 1.250 branner i utmark og innmark.


Det generelle bålforbudet er en viktig del av brannforebyggende tiltak for å redusere faren for skogbranner og annen brann i naturen.

0 views0 comments

留言


bottom of page