top of page

Fra ordfører til jobben med å kvalifisere folk for arbeidslivet :


F.v. Sverre Simen Oppegaard, Stian Olafsen og Marius Tollefsrud. Foto: Jan Erik Sandmo


Stian Olafsen har vært i sin nye stilling som senterleder ved Isiflo Jobb- og Rekrutteringssenter i litt over to måneder nå, og han begynner å få et klart bilde av hva jobben innebærer. Fra tidligere å ha jobbet som ordfører i Vestre Toten og deretter i Nammo, er Stian nå engasjert i en rolle han beskriver som både meningsfull og givende.


"Det er bra folk her, og det er meningsfullt arbeid. Det er få ting som er mer meningsfullt enn å få folk ut i arbeid," sier Stian entusiastisk. Overgangen fra en hektisk hverdag som ordfører til en mer strukturert arbeidstid har vært en positiv forandring.


Isiflo gir kompetanse

Isiflo Jobb- og Rekrutteringssenter har som hovedoppgave å kvalifisere folk for arbeidslivet, slik at de blir bedre rustet til å finne og beholde jobb. Senteret tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter som å møte opp tidsnok og å melde fra ved sykdom, i tillegg til å gi kurs og kompetanseheving som gjør deltakerne mer attraktive for arbeidsgivere.


Mangfoldig brukergruppe

Brukerne av senteret kommer fra hele regionen og representerer en mangfoldig gruppe. - "Det kan være alt fra ungdom som har droppet ut av skolen, flyktninger som har kommet hit, til folk som av ulike årsaker har vært ute av arbeidslivet lenge," forklarer Stian.


Gode resultater

Senteret kan vise til imponerende resultater. Siden Stian begynte i april, har de hjulpet 15 personer ut i fast arbeid ved bedrifter som Nammo, Kongsberg, Benteler og Alutech. - "Statistikken er god, og den tenker vi å fortsette å holde høy," sier Stian stolt.


Deltakere på vei mot Arbeid

To av deltakerne som nå er i jobbtrening er Marius Tollefsrud og Sverre Simen Oppegård. Marius har vært på senteret siden august i fjor, mens Sverre Simen er relativt ny. Begge trives godt og har klare mål om å finne arbeid innen industrien.


En person som skal skaffe arbeidsplasser.

Som senterleder har Stian en viktig rolle med å opprettholde kontakten med næringslivet og markedsføre senteret for å sikre flere deltakere. - "Hovedansvaret mitt er å ha kontakt ut mot næringslivet og prøve å nøste opp i hvor det er ledige arbeidsplasser," forklarer han.


Fremtidsvisjoner

Når Stian ser ti år fram i tid, ser han for seg et senter med bred regional forankring og et enda sterkere samarbeid med næringslivet. Han håper også at senteret vil kunne tilby flere kompetansekurs og arrangementer som gjør overgangen fra arbeidstrening til arbeidslivet enda kortere.


Stian Olafsen og hans team jobber for å gi mennesker muligheten til å finne meningsfullt arbeid og bidra positivt til samfunnet. Med deres innsats, fortsetter Isiflo Jobb- og Rekrutteringssenter å være en viktig ressurs i regionen.

32 views

Comments


bottom of page