top of page
  • pulsenavtoten

Forslag om nedleggelse av 16 fengsler inkluderer GjøvikEn ny rapport fra Kriminalomsorgen og Statsbygg om den nasjonale fengselsbygningsmassen har foreslått nedleggelse av 16 fengsler og større ombygginger av 19 andre, deriblant Gjøvik og Valdres.


I rapporten anbefales det å bygge nytt fengsel på Ilseng, mens alle andre fengsler i Innlandet blir foreslått nedlagt.


Gjøvik fengsel, et høysikkerhetsfengsel, har tidligere vært truet av nedleggelse, men har fortsatt vært i drift i 2024. Nå er Gjøvik imidlertid igjen oppført på listen over fengsler som kan bli nedlagt.


Mangelfull vurdering av Gjøvik


I den gjennomførte vurderingen har Gjøvik blitt påpekt for flere mangler. 13 av høysikkerhetsfengslene, inkludert Gjøvik, har fått rød score på ett eller flere kriterier for egnethet av bygningsmassen.


Dette gjelder følgende fengsler: Bodø, Mosjøen, Horten, Sem, Larvik, Kragerø, Haugesund, Stavanger, Ålesund, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger (sentrum) og Oslo fengsel.


Mange av disse fengslene er gamle bygg fra 1800-tallet plassert i bysentrum, med begrenset areal for å møte kravene til moderne kriminalomsorg, ifølge rapporten. Dette gjelder blant annet Gjøvik, Hamar og Kongsvinger sentrum.


Rapporten peker også på dårlig teknisk tilstand i disse fengslene og foreslår derfor nedleggelse. Dette begrunnes med et stort vedlikeholdsetterslep i sektoren og langsiktige prognoser for fengselskapasiteten.


Forslaget innebærer også bygging av fire nye fengsler på nye tomter, samt bevaring av 23 fengsler og overgangsboliger i sin nåværende tilstand.


Mehl avviser nedleggelse


Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviser imidlertid forslaget om å legge ned 16 fengsler slik det er foreslått i rapporten.


– Dette er ikke aktuelt nå. Fengslene i Fauske, Kragerø, Kongsvinger og Ålesund er viktige arbeidsplasser og bidrar til en bred fengselsstruktur. Unntaket er Hamar, hvor vi i tråd med lokale ønsker har varslet nedleggelse når nytt fengsel står klart på Ilseng om noen år, sier Mehl i en pressemelding.

1 view0 comments

Comments


bottom of page