top of page
  • pulsenavtoten

Forskningsrapport avslører omfattende ammunisjonsdumping i MjøsaForsvarets forskningsinstitutt bekrefter at flere tusen tonn ammunisjon er dumpet i Mjøsa og anbefaler at det blir liggende.


En ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) avdekker at området med dumpet ammunisjon i Mjøsa er nesten ti ganger større enn tidligere antatt. Ammunisjonen ble dumpet i innsjøen fra midten av 1940-tallet til slutten av 1970-tallet, av både Forsvaret og Raufoss Ammunisjonsfabrikk, melder Oppland Arbeiderblad.


FFI har gjennom grundige undersøkelser fastslått at den beste løsningen er å la ammunisjonen forbli på bunnen av Mjøsa, fremfor å forsøke en omfattende og risikabel opprydding. Rapporten legger vekt på at forstyrrelser av det gamle militæravfallet kan føre til miljømessige farer og andre uforutsette konsekvenser.1 view0 comments

Comments


bottom of page